แม้จะพลาดเส้นตายในเดือนที่แล้ว แต่ราคาหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ก็เพิ่มขึ้นมากกว่า 13% ในแต่ละวัน แม้ว่า HIVE จะลดลง 76% YTD

Blockchain Miner HIVE ได้รับจดหมายแจ้งความบกพร่องจาก Na […]