สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ทกู้วิกฤตสถานพยาบาล รับผลกระทบน้ำท่วม

สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ทกู้วิกฤตสถานพยาบาล รับผลกระทบน้ำท่วม

นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า จากเหตุการณ์น้ำท่วมสูงในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้สถานพยาบาล เช่น โรงพยาบาล (รพ.) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับผลกระทบในวงกว้าง

จากเหตุการณ์ดังกล่าวนอกจากจะสร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินแล้ว ยังสร้างความเสียหายแก่ร่างกายของผู้ประสบภัยอีกด้วย สถานพยาบาลเป็นที่พึ่งพิงด้านสุขภาพของประชาชน จึงต้องมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชนได้ตลอดเวลา

โดย สบส.ได้มอบหมายให้ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10 กองวิศวกรรมการแพทย์ และกองแบบแผน ส่งทีมเอ็มเสิร์ท (Medical Supportive Emergency Response Team: MSERT) เข้าช่วยเหลือ ฟื้นฟู รพ., รพ.สต. ซึ่งประสบเหตุ น้ำท่วม ให้กลับมาพร้อมให้บริการประชาชนได้ตามปกติ

สบส.ส่งทีมเอ็มเสิร์ทกู้วิกฤตสถานพยาบาล รับผลกระทบน้ำท่วม

“ทั้งนี้ สบส. ตรวจสอบพบว่ามีสถานพยาบาลหลายแห่งประสบภัยน้ำท่วม สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สถานพยาบาลได้รับผลกระทบในพื้นที่ จ.ยโสธร จ.อุบลราชธานี และ จ.ศรีสะเกษ นอกจากนี้ ในพื้นที่ภาคกลาง สถานพยาบาลได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ จ.พระนครศรีอยุธยา จ.อ่างทอง จ.ลพบุรี และ จ.สิงห์บุรี ซึ่ง รพ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ได้ขอการสนับสนุนการช่วยเหลือถังออกซิเจนมาสำรองในกรณีฉุกเฉิน สรุปสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางรวม 40 แห่ง จำแนกเป็น รพ. 1 แห่ง รพ.สต. 33 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข 2 แห่ง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ (สสอ.) 2 แห่ง บ้านพักเจ้าหน้าที่สาธารณสุข 2 แห่ง ซึ่งได้สั่งการให้ทีมเอ็มเสิร์ทเฝ้าระวังสถานพยาบาลทั่วประเทศที่อาจมีความเสี่ยงได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เพื่อช่วยเหลือสถานพยาบาลให้สามารถเปิดบริการประชาชนได้โดยเร็ว” นพ.สุระ กล่าว

ด้าน นพ.ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า สบส. ส่งทีมเอ็มเสิร์ทลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขฟื้นฟูช่วยเหลือสถานพยาบาลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วม เช่น การกู้ยูนิตทันตกรรม เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ งานด้านไฟฟ้า ระบบสื่อสาร การช่วยเหลืองานก่อสร้างห้องน้ำเคลื่อนที่สำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วม และการจัดหาวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ประกอบด้วย รองเท้าบูท ถุงมือยาง ถุงขยะติดเชื้อ ชุดกันฝน ชุดยาสามัญประจำบ้าน ยารักษาโรคน้ำกัดเท้า ถุงใส่อุปกรณ์กันน้ำ เป็นต้น โดย สบส. ได้สนับสนุนองค์ความรู้ ให้กับ อสม. เพื่อสื่อสารกับประชาชนเรื่องโรคที่อาจมากับน้ำท่วม เช่น โรคน้ำกัดเท้า โรคอาหารเป็นพิษ และอันตรายจากไฟฟ้าที่ต้องระวังในช่วงน้ำท่วม และหลังน้ำลด

ทั้งนี้ หากสถานพยาบาลได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์น้ำท่วมสามารถติดต่อขอรับการช่วยเหลือได้ที่ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ shorthornhousing.com

ufa slot

Releated