พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

นายกฯกำชับ ศธ. ทำตาม 7 มาตรการ สธ. เข้มก่อนเปิดสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) (ศบค.) มอบหมายให้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กำชับสถานศึกษาดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขสำหรับสถานศึกษา ตามแนวทาง 7 มาตรการเข้ม ซึ่งได้แก่

1.ประเมิน TSC+ และรายงานผลผ่าน MOE COVID อย่างต่อเนื่อง
2.ทำกิจกรรมแบบกลุ่มย่อย Small Bubble
3.อาหารตามหลักสุขาภิบาลอาหารและหลักโภชนาการ
4.อนามัยสิ่งแวดล้อม ทั้งอากาศ ความสะอาด น้ำ ขยะ
5.School Isolation มีแผนเผชิญเหตุและซักซ้อม
6.Seal Route ดูแลการเดินทางจากบ้านไปโรงเรียน
7.School Pass นักเรียน ครู และบุคลากรในสถานศึกษา ได้รับวัคซีนจำนวนมากที่สุดอย่างน้อย 85 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับครู นักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน ก่อนโรงเรียนจะเริ่มเปิดภาคเรียนที่ 1 รูปแบบออนไซต์ในกลางเดือนนี้

การจัดการศึกษา

 

นายธนกรกล่าวว่า นายกรัฐมนตรียังสนับสนุนกระทรวงศึกษาฯในการดำเนินการภายใต้โครงการ “พาน้องกลับมาเรียน” พัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยีการจัดการศึกษา เพื่อใช้ในการจัดการศึกษา ตรวจสอบ และติดตาม การเข้าเรียนของนักเรียน รวมทั้งตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน เพื่อพิจารณาแนวทางการให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ทั้งยังป้องกันเด็กนักเรียนหลุดออกจากระบบ และยังเป็นการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 วันที่ 1 พฤษภาคม พบผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่ รวม 11,535 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 11,480 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 55 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,039,049 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) หายป่วยกลับบ้าน 22,022 ราย หายป่วยสะสม 1,924,384 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำลังรักษา 140,989 ราย เสียชีวิต 91 ราย จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,751 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 23 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 23.4

ติดตามข่าวสรเพิ่มเติมได้ที่ shorthornhousing.com

Releated