ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต เปิดประเทศวันแรก คนทะลักนับพัน

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.65 เวลา 06.55 น. นายมนต์ชัย ตะโหนด ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต (ผภก.) พร้อมด้วย ด่านตรวจคนเข้าเมือง,ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต เข้าอำนวยความสะดวกในกระบวนการต่างๆของการเดินทางเข้าประเทศทางอากาศ ของผู้โดยสารระหว่างประเทศ ผ่านท่าอากาศยานภูเก็ต

ความคืบหน้ามาตรการเปิดประเทศนับตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา หลังจากยกระดับควบคุมสถานการณ์โควิด-19 มานานนับปี หลายพื้นที่เขตชายแดนรวมถึงท่าอากาศยานรับนักท่องเที่ยวเริ่มมีผู้คนเดินทางจากต่างประเทศเข้ามาแล้ว แม้บางพื้นที่ยังไม่มีข้อมูลจำนวนผู้คนที่ชัดเจน แต่คาดว่าเศรษฐกิจจะเริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง

ท่าอากาศยานภูเก็ต

ทั้งนี้เที่ยวบินแรกเป็นของสายการบิน Qatar Airways เที่ยวบินที่ QR 842 เส้นทางบิน โดฮา-ภูเก็ต จำนวนผู้โดยสาร 324 คน โดยมีผู้บริหาร และพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่สายการบิน และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องร่วมอำนวยความสะดวก ณ บริเวณขาเข้า อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานภูเก็ต

ท่าอากาศยานภูเก็ต

โดยเที่ยวบินดังกล่าวเดินทางมาถึง ท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 06.55 จำนวนผู้โดยสาร 324 คน ใช้เวลาในการผ่านด่านควบคุมโรค ด่านตรวจคนเข้าเมือง ด่านศุลกากร และพบตัวแทน โรงแรม หรือเดินทางต่อด้วยวิธีอื่นๆ ซึ่ง ผู้โดยสารกลุ่มแรก ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 17 นาที และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สำหรับผู้โดยสารขาเข้าวันนี้มีจำนวน 4,482 คนสำหรับในเดือน พฤษภาคม 2565 มีสายการบินยืนยัน เที่ยวบินขาเข้าระหว่างประเทศเฉลี่ยประมาณ 27 เที่ยวบินต่อวัน

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ shorthornhousing.com

Releated